Bảng giá gỗ tham khảo năm 2019

Giá thành của gỗ đã tăng lên trong những năm gần đây. Điều này đã dẫn đến chi phí xây dựng và nội thất cao hơn, nơi gỗ đã được sử dụng làm vật liệu xây dựng. Một số quốc gia hiện đang cấm gỗ được sử dụng làm vật liệu xây dựng vì chi phí cao. Sự gia tăng số lượng các giải pháp thay thế bền vững đang gây khó khăn cho việc tìm kiếm một giải pháp bền vững cho vấn đề này.

Bảng giá gỗ các loại trong 3 năm 2017, 2018 và 2019 không mấy thay đổi

Bạn có thể tham khảo để dự đoán giá gỗ trong tương lai

STT Tên loại gỗ ĐVT Giá bán
Gỗ tròn Gỗ hộp Gỗ phách
1 Giá Gỗ căm xe
a Giá Gỗ căm xe campuchia
Đuờng kính 30-50cm trở lên ,dài 2-5m m3 12tr-14tr 17tr-18tr 20tr-23tr
Đuờng kính 35-60cm trở lên , dài 5-6m m3 14tr-16tr 18tr-19tr 22tr-24tr
b Giá Gỗ căm xe myanmar
Đuờng kính từ 80-100cm, dài : 450-730cm m3 16tr-18tr
2 Giá Gỗ Trắc kg 0,35tr-0,85tr
a Giá Gỗ trắc đỏ
Mặt : 17-19cm, dài :1,8-3m ( chiếm 10%) Tấn 0,45tr-0,65tr
Mặt: 20-38cm, dài : 1,8-3m ( chiếm 90%) Tấn 0,75tr
Mặt : 30-45cm, dày :5-18cm, dài: 1,8-3m Tấn 0,88tr
b Gỗ trắc dây
KG 0,15tr
3 Giá Gỗ sồi m3 6,5tr-8tr 10tr-20tr
a Giá Gỗ sồi tròn châu âu m3
Hoành từ 100-230cm, dài: 300-1200cm m3 6tr-12tr
4 Giá Gỗ tròn sapelly m3
Hoành 305-400cm, dài: 520-1050cm m3 10tr-12tr
5 Giá Gỗ pơmu m3
Mặt : 20-40cm , dài : 200-500cm m3 15tr-20tr 21tr-23tr
6 Giá Gỗ cẩm lai m3
a m3
Mặt : 15-40cm, dài: 1,5-2m m3 70tr-90tr
Mặt :40cm trở lên ,dài 2m trở lên m3 150tr++
b Giá Cẩm lai đen m3
Hòanh : 80-180cm, dài : 130-310cm m3 50tr
c Giá Gỗ cẩm lai châu phi m3
Hoành : 214-272cm, dài: 550-1190cm m3 20tr-28tr
7 Giá Gỗ giá tỵ m3 7,5tr
Hoành: 60 – 100cm m3 2,5tr-8,8tr
120 trở lên
8 Giá Gõ đỏ
a Giá Gõ đỏ lào
Mặt 25-30cm m3 35tr 45tr5-48tr
Mặt 30-35cm m3 38tr 50tr
Mặt 36-54cm m3 45tr 50tr-60tr
Mặt từ 55-60cm m3 55tr 65,5tr-70,5tr
b Giá Gõ đỏ nam phi
17tr-20tr
9 Giá Gỗ sồi m3
Đã rong bìa m3 17tr-22tr
Chưa rong bìa m3 15tr-19tr
a Loại AB ( 10%C), dày 26mm m3 10tr-12tr 6tr-8tr
b Loại AB ( 10%C), dày 32mm m3 11tr 6tr-10tr
10 Giá gỗ Tần bì m3
Đã rong bìa m3 7tr 12-14tr
11 Giá gỗ Óc chó m3
Đã rong bìa m3 25tr-35tr
12 Giá gỗ Sao xanh m3 13tr-17tr
13 Giá gỗ Cẩm thị m3 52tr
14 Giá Gỗ mun m3
Giá gỗ Mun sọc m3 50tr-60tr
Giá gỗ Mun sừng m3 50tr-60tr
Mun hoa m3 50tr-60tr
15 Giá Gỗ Lim m3
a Giá Gỗ Lim nam phi m3  16tr-18tr 12tr – 15tr
b Giá Gỗ Lim lào m3 26tr-30tr
16 Giá Gỗ Thông m3
Giá Gỗ Thông Chilê m3 4tr-6tr
Giá Gỗ Thông Newzeland m3 4tr-6tr
Giá Gỗ Thông Thụy điển 4tr-6tr
Giá Gỗ Thông Phần lan 4tr-6tr
Giá Gỗ Thông Việt nam (thông ba lá) 1,2-3,5tr 3,9tr
5tr
17 Giá Gỗ Huơng 14tr-16tr
Giá Gỗ Huơng lào 35tr-55tr
18 Giá Gỗ Xoan đào 7tr-12tr
19 Giá Gỗ Bằng lăng 11tr-13tr
20 Giá Gỗ tạp
21 Giá Gỗ mít 10tr
22 Giá Gỗ Gụ (gõ mật) 20tr-40tr
23 Giá Gỗ dầu 5tr 7tr 11tr
24 Giá Gỗ Xà cừ
26 Giá Gỗ Kền kền (kiền kiền) 12tr-14tr
27 Giá Gỗ Chò chỉ 12tr
28 Giá Gỗ Muồng đen 3tr 7,4tr 8tr
30 Giá Gỗ Sơn huyết
31 Giá Gỗ Dái ngựa – mahogany
32 Giá Gỗ keo m3 4tr 8tr
33 Gỗ Táu m3 3,7tr 5,5tr
34 Giá Gỗ Sến m3 11tr 13tr-17tr
35 Giá Gỗ Dổi m3 10tr 14tr-16tr
36 Giá Gỗ huyệnh tàu thuyền m3 8tr 12tr
37 Giá Gỗ dổi tàu thuyền m3 7tr 10tr
38 Giá Gỗ Chua khét m3 6tr 8tr
39 Giá Gỗ Huỵệnh, Trường, Xoay, Dầu rái m3 3,6tr 5,2tr
40 Giá Gỗ Chủa m3 2,5tr 3,3tr
41 Gỗ nhóm 3 khác (gồm cả Re Hương) m3 2,7tr 3,5tr
42 Giá Gỗ nhóm 4 m3 1,9tr 2,7tr
43 Giá Gỗ nhóm 5 + gội m3 1,7tr 2,3tr
44 Giá Gỗ nhóm 6 m3 1,3tr 1,9tr
45 Giá Gỗ nhóm 7+8 m3 1,1tr 1,5tr

 

 

 

 

 

 

 

Tag: mahogany su đen viết phấn khung tự nhiên nguyên beech