Các loại nhà nước thời cổ đại

Các loại nhà nước thời cổ đại gồm:

– Ở phương Đông: nhà nước quân chủ chuyên chế do vua đứng đầu, vua nắm mọi quyền hành cả về vương quyền và thần quyền.

– Ở phương Tây: nhà nước dân chủ chủ nô, người dân tự do có quyền cùng quý tộc bầu ra những người cai quản đất nước theo thời hạn quy định.

 

 

 

 

 

Tag: sự đời của đông tại sao gọi độ là