Cách thêm địa chỉ nhà riêng trên google map

 Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thêm địa chỉ nhà của bạn trên google map trên ứng dụng.

 Có rất nhiều tính năng trên Google Maps mà bạn có thể sử dụng để làm cho vị trí nhà của mình nổi bật so với phần còn lại. Dưới đây là một số trong số họ:

 – Thêm ảnh

 – Thay đổi địa chỉ nhà

 – Thêm dấu hiệu “Chào mừng bạn đến với _______”

 – Vẽ một mũi tên chỉ về phía đích của bạn

Cách thêm địa chỉ nhà riêng trên google map

 

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: dđịa đưa lên tạo đặt đánh ghim đăng ký vào gắn