Lời bài hát đường trần lá đổ

Lời bài hát đường trần lá đổ – tiết duy hòa

 Nghe em đi rồi,

 anh trở về đơn côi.

 Nhạc sầu chia phôi

 đưa anh vào cuối nẽo đời.

 Buồn ơi là buồn nghe mưa

 về giăng mắt ai.

 Đường em, em đi xa vời.

 Cao nguyên mây trời

 theo gió lộng người tình ơi.

 Ai hiểu cho tôi.

 Em ra đi vì theo

 cuộc tình kiêu sa

 Đường dài phong ba

 anh quay về giết mộng an hòa

 Hạnh phúc trăng già

 khi đôi lòng nghe cách xa

 Rồi đây, đam mê chôn vùi,

 hoang vu quên đời ôi khắc khoải

 nhớ người tình ơi.

 Ai hiểu cho tôi.

 Em ơi, em ơi. Trời khuya

 lá đổ đường trần ai đau khổ,

 Đường trần ai dang dỡ,

 đường trần ai nức nở,

 khóc cho mình hơn cả tình nhân .

 Em ơi, em ơi xin nhớ trong đời

 vẫn có một người,

 Thương nhớ em hoài, không nói

 nên lời xin viết bài ca tặng người.

 Đêm nay mưa về,

 xin đừng về cao nguyên

 để hồn giai nhân say giấc

 nồng bên cạnh tình quân

 Người đã thương người

 xin ai đừng ngăn rẽ đôi.

 Còn tôi, tôi cúi xin đời

 Cho tôi quên người trong

 giấc mộng mà thôi.

 Chỉ thế mà thôi.

Đường trần lá đổ duy khánh

 

Karaoke đường trần lá đổ