Lời bài hát quán trọ trần gian

Lời bài hát quán trọ trần gian

 Quán trọ trần gian

 Cho ta nhiều mơ mộng

 Cuộc sống tranh giành

 Chỉ vì hai chữ lợi danh

 Người thì lao đao

 Còn người kia trong sang giàu

 Kiếp sống vô thường

 Quá nhiều khổ đau

 Đời tựa mây bay

 Đâu ai hay làm

 Kiếp người

 Nơi chốn du hành

 Là địa ngục trần gian

 Mà sao ta

 Cứ hơn thua tranh giành

 Cứ loanh quanh chữ tiền

 Như con thuyền lạc giữa biển khơi

 ĐK :

 Ai ơi …

 Sống ở trên đời

 Đừng nên chua chát

 Với người với ta

 Sống xa hoa

 Sống trong ngọc ngà

 Hãy nhớ rằng nhân quả

 Không phải ở đâu xa

 Sống không khinh

 Không ghét không hận thù

 Thì buồn vui sướng khổ

 Như mây chiều vào thu

 Đời tựa mây bay

 Đâu ai hay làm kiếp người

 Nơi chốn du hành

 Là địa ngục trần gian

 Thì ai ơi…

 Sống ở trên đời

 Hãy nhớ rằng một lời

 Ta là cát bụi

 Mà thôi

 Đời tựa mây bay

 Đâu ai hay làm

 Kiếp người

 Nơi chốn du hành

 Là địa ngục trần gian

 Mà sao ta

 Cứ hơn thua tranh giành

 Cứ loanh quanh chữ tiền

 Như con thuyền lạc giữa biển khơi

 ĐK :

 Ai ơi …

 Sống ở trên đời

 Đừng nên chua chát

 Với người với ta

 Sống xa hoa

 Sống trong ngọc ngà

 Hãy nhớ rằng nhân quả

 Không phải ở đâu xa

 Sống không khinh

 Không ghét không hận thù

 Thì buồn vui sướng khổ

 Như mây chiều vào thu

 Đời tựa mây bay

 Đâu ai hay làm kiếp người

 Nơi chốn du hành

 Là địa ngục trần gian

 Thì ai ơi…

 Sống ở trên đời

 Hãy nhớ rằng một lời

 Ta là cát bụi

 Mà thôi

 Thì ai ơi…

 Sống ở trên đời

 Hãy nhớ rằng một lời

 Ta là cát bụi

 Mà thôi

 Thì ai ơi…

 Sống ở trên đời

 Hãy nhớ rằng một lời

 Ta là cát bụi

 Mà… thôi …

Ca nhạc quán trọ trần gian

 

Quán trọ trần gian karaoke tone nữ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: mp3 tôi nay nghe khúc chuông liên trữ tình nam tải gác bolero chế chờ sến đây trịnh công sơn