Lời Quê Lyric

Cái cò, cái vạc cái nông

Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò

Không, không tôi đứng trên bờ

Mẹ con nhà nó đổ ngờ cho tôi.

Cái cò, cái vạc, cái nông

Nắng mưa dầm trong ruộng bờ

Không hề làm đau cây lúa

Sao ngươi nỡ đổ cho tôi.

Cái cò, cái vạc, cái nông

Kiếm tìm từ trong rơm rạ

Gom lời chát mặn đắng cay

Thành câu ca dao ru đời.

[ĐK:]

Ru gì giữa cõi tinh không

Ru gì thêm nỗi trông mong

Ru lời thân cò quãng vắng

Đâu rồi những ngày hoang sơ

Tiễn cùng với người ở lại

Hạc theo trăng đến cùng mây.

Ru gì giữa cõi tinh không

Ru gì thêm nỗi trông mong

Ru đặng sâu vào nỗi nhớ

Quê nghèo đâu nỡ như vôi

Duyên tình đất trời không cạn

Để ca dao mãi cùng người.

 

 

Tag: cái cò cái vạc cái nông sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò