Nhà đinh đã làm gì để xây dựng đất nước

 Câu hỏi:

 Nhà đinh đã làm gì để xây dựng đất nước

 Đáp án:

 Những việc làm để xây dựng đất nước của nhà Đinh:

 – Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô tại Hoa Lư (Ninh Bình).

 – Năm 970, vua Đinh đặt niên hiệu là Thái Bình, sai sứ sang giao hảo với nhà Tống.

 – Phong vương cho các con, cử các tướng lĩnh thân cận nắm giữ các chức vụ chủ chốt.

 – Xây dựng cung điện, đúc tiền để tiêu dùng trong nước. Đưa ra những hình phạt khắc nghiệt (ném vào vạc dầu, vứt vào chuồng hổ,…) để xử phạt những kẻ phạm tội.

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: tòa lễ triều quận 4 khám la thăng ở đâu bán 1