Nhà thiếu nhi Đồng Nai: Dừng tuyển sinh bộ phận năng khiếu bán trú

(ĐN) – Theo Văn phòng UBND tỉnh, từ năm học 2018-2019, Nhà thiếu nhi Đồng Nai dừng tuyển sinh các cháu mầm non 3 tuổi, để thực hiện lộ trình đến năm 2020 kết thúc bộ phận năng khiếu bán trú của nhà thiếu nhi.

Hiện nay, Nhà thiếu nhi Đồng Nai đang có 1.200 cháu theo học các lớp khối A, B, C (tương đương với các lớp mầm, chồi, lá như ở các trường mầm non khác). Kết thúc năm học 2017-2018, các cháu lớp khối C (lớp lá) lên lớp 1 (chuyển nơi học khác); các cháu lớp khối B (chồi) lên lớp khối C (lá) và các cháu lớp khối A (mầm) lên lớp khối B. Như vậy, sau năm học này, Nhà thiếu nhi Đồng Nai chỉ còn 2 khối lớp B và C. Để không làm xáo trộn việc học của các cháu, khối B và C vẫn được duy trì ở Nhà thiếu nhi Đồng Nai cho đến năm 2020.

Sau năm 2020, Nhà thiếu nhi Đồng Nai chỉ tập trung đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng khiếu cho trẻ em, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của nhà thiếu nhi. Hiện nay, Nhà thiếu nhi Đồng Nai đang trực thuộc UBND tỉnh, tới đây sẽ trực thuộc Tỉnh đoàn theo chủ trương của Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phương Hằng