Những điều cần biết về chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Trong giai đoạn đất nước đang đẩy mạnh phát triển hội nhập quốc tế, nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng ngày càng cao. Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý thì việc học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là điều rất cần thiết. Vậy chứng chỉ này là gì? Mang lại những lợi ích gì? Mời các bạn cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là gì?

chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Là chứng chỉ bắt buộc phải có để thi công chức hoặc nếu cán bộ, công chức, viên chức muốn thi nâng ngạch. Nó còn là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn nâng lương.

Tại sao phải học chứng chỉ này?

 •  Nhằm trang bị, cập nhật kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc.
 • Tăng cường ý thức để phục vụ nhân dân nhằm nâng cao năng lực công tác của cán bộ, công chức viên chức trong nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao.
 • Chuẩn hóa kiến thức ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội Vụ.
 • Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên là một trong những điều kiện xem xét, quyết định bổ nhiệm viên chức; giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan nhà nước.

Đối tượng nào được tham gia lớp học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên?

chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

 • Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương (bao gồm cả công chức dự bị) chưa tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước.
 • Các đối tượng chuyển từ cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhưng chưa được bồi dưỡng kiến thức nhà nước.
 • Công chức quản lý cấp phòng hoặc tương đương.
 • Công chức, viên chức ngạch cán sự hoặc tương đương có thời gian công tác giữ ngạch tối thiểu 3 năm trở lên.

Tiêu chuẩn để lấy chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị – hành chính, thạc sĩ quản lý hành chính công, tiến sĩ quản lý hành chính công.
 • Có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.
 • Có chứng chỉ tin học theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

Vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi về chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Hy vọng với những nội dung được tổng hợp và cập nhật mới nhất sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho các bạn.

Nguồn: https://baoxinviec.com/

 

 

 

 

Tag: chuyện hỉ hỷ diễn 97