Tại sao ở thời đinh tiền lê các nhà sư lại được trọng dụng

Tại sao ở thời đinh tiền lê các nhà sư lại được trọng dụng

Đáp án:

Thời Đinh – Tiền Lê hà sư được trọng dụng vì lúc này đạo Phật có điều kiện được truyền bá rộng rãi hơn trước, giáo dục chưa phát triển nên số người đi học rất ít, mà phần lớn người có học lại là các nhà sư nên họ được nhân dân và nhà nước quý trọng và trọng dụng.

 

 

 

 

 

 

 

Tag: hát bolero đàm vĩnh hưng hôn khi yêu: tập 8 game đưa qua sông bán vạn hạnh tự thiêu năm 1963 xe ferrari vướng lụy câu chuyện tách trà môi 6 lời chúc tết cho 2 thánh ca khóa buôn ma tuý thuê sách