Thủ tục xin phép xây dựng nhà ở

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

 Số lượng hồ sơ: Chủ đầu tư phải chuẩn bị 02 bộ hồ sơ;

 Thành phần hồ sơ: Theo Điều 11 Thông tư 15/2016/TT-BXD, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ gồm các giấy tờ sau:

 – Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 1;

 – Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

 – Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

 + Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 – 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

 + Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

 + Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 – 1/200.

 Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại nội dung này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

 – Đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định tại điểm 1, 2, 3 nội dung này, hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

 – Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Thủ tục xin phép xây dựng nhà ở

 Bước 1: Nộp hồ sơ

 Chủ đầu tư nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) để chuyển đến UBND cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện.

 Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

 – Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.

 – Ghi giấy biên nhận (giấy hẹn) và trao cho người nộp đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định.

 – Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đúng quy định thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.

 Bước 3. Xử lý yêu cầu

 Bước 4. Trả kết quả

 Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: 

 Theo Thông tư 85/2019/TT-BTC, lệ phí cấp giấy phép xây dựng do HĐND cấp tỉnh quy định nên mức thu của mỗi tỉnh, thành là khác nhau.

Xây nhà tạm có phải xin giấy phép không

 Căn cứ vào khoản 30 Điều 3 và Điều 94 Luật xây dựng 2014 điều kiện để việc xây nhà tạm phải xin cấp phép xây dựng như sau:

 Điều kiện để được cấp phép xây dựng nhà tạm

 Một, nhà xây dựng tạm là nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định;

 Hai, thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 Ba, phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt;

 Bốn, chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.

 Ngoài ra còn phải đáp ứng các điều kiện sau: căn cứ vào khoản 1 Điều 93 Luật xây dựng 2014

 Một, phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;

 Hai, bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

 Ba, thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật xây dựng 2014.

Mẫu đơn xin phép xây dựng nhà ở

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

 

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

 (Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Quảng cáo/Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình)

 Kính gửi: …………………………………

 1. Thông tin về chủ đầu tư:

 – Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): …………………………………………………………………..

 – Người đại diện: …………………………………… Chức vụ (nếu có): ………………………

 – Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………..

 – Số nhà: ………………… Đường/phố ………………. Phường/xã …………………………

 – Quận/huyện Tỉnh/thành phố: ………………………………………………………………….

 – Số điện thoại: …………………………………………………………………………………..

 2. Thông tin công trình:

 – Địa Điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………..

 – Lô đất số: ………………………. Diện tích ………………. m2.

 – Tại số nhà: ………………………. Đường/phố ………………………

 – Phường/xã ………………………………….. Quận/huyện …………………………………..

 – Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………

 3. Nội dung đề nghị cấp phép:

 3.1. Đối với công trình không theo tuyến:

 – Loại công trình: ………………………………….. Cấp công trình: ……………………………

 – Diện tích xây dựng: ……… m2.

 – Cốt xây dựng: ……… m

 – Tổng diện tích sàn: …………m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

 – Chiều cao công trình: ……..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

 – Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

 3.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

 – Loại công trình: ……………………………. Cấp công trình: …………………………………

 – Tổng chiều dài công trình: …………….. m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

 – Cốt của công trình: ………..m (ghi rõ cốt qua từng khu vực)

 – Chiều cao tĩnh không của tuyến: …….. m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

 – Độ sâu công trình: ………….m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực)

 3.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

 – Loại công trình: ……………………. Cấp công trình: ………………………………..

 – Diện tích xây dựng: ……….m2.

 – Cốt xây dựng: …………m

 – Chiều cao công trình: ……..m

 3.4. Đối với công trình quảng cáo:

 – Loại công trình: …………………………….. Cấp công trình: ………………………………

 – Diện tích xây dựng: ……………..m2.

 – Cốt xây dựng: …………..m

 – Chiều cao công trình: ……………….m

 – Nội dung quảng cáo: …………………….

 3.5. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:

 – Cấp công trình: ………………..

 – Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ………m2.

 – Tổng diện tích sàn: ………..m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

 – Chiều cao công trình: ………..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

 – Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

 3.6. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa:

 – Loại công trình: …………………………… Cấp công trình: ……………………….

 – Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……….m2.

 – Tổng diện tích sàn: ……….m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

 – Chiều cao công trình: …….m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

 – Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

 3.7. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến:

 – Giai đoạn 1:

 + Loại công trình: ………………………. Cấp công trình: ………………………

 + Diện tích xây dựng: …….m2.

 + Cốt xây dựng: ………m

 + Chiều sâu công trình: ………m (tính từ cốt xây dựng)

 – Giai đoạn 2:

 + Tổng diện tích sàn: ……..m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

 + Chiều cao công trình: ………m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

 + Số tầng: ……..(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

 3.8. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị:

 – Loại công trình: …………………. Cấp công trình: ……………………

 – Tổng chiều dài công trình theo giai đoạn: ………m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tnh, thành phố).

 – Cốt của công trình: ……..m (qua các khu vực theo từng giai đoạn)

 – Chiều cao tĩnh không của tuyến: ……..m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo từng giai đoạn).

 – Độ sâu công trình: ………m (ghi rõ độ sâu qua các khu vực theo từng giai đoạn)

 3.9. Đối với trường hợp cấp cho Dự án:

 – Tên dự án: ……………………………………

 + Đã được: ……….phê duyệt, theo Quyết định số: ……. ngày …………

 – Gồm: (n) công trình

 Trong đó:

 + Công trình số (1-n)(tên công trình)

 * Loại công trình: ………………………….. Cấp công trình: ……………………………

 * Các thông tin chủ yếu của công trình: …………………………………………

 3.10. Đối với trường hợp di dời công trình:

 – Công trình cần di dời:

 – Loại công trình: ………………………………. Cấp công trình: ……………………..

 – Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……………………………………………m2.

 – Tổng diện tích sàn: …………………………………………………………………m2.

 – Chiều cao công trình: ………………………………………………………………m2.

 – Địa Điểm công trình di dời đến: ……………………………………………………..

 – Lô đất số: …………………………… Diện tích …………………………………m2.

 – Tại: ………………………………………… Đường: ………………………………..

 – Phường (xã) ………………………………. Quận (huyện) ……………………….

 – Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………….

 – Số tầng: ……………………………………………………………………………..

 4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế: ………………………………………

 – Tên đơn vị thiết kế: ……………………………………

 – Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số …………. Cấp ngày …………..

 – Tên chủ nhiệm thiết kế: ……………………………………………………………

 – Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………do ………….. Cấp ngày: …………………..

 – Địa chỉ: …………………………………………………………………………

 – Điện thoại: ………………………………………………………

 – Giấy phép hành nghề số (nếu có): …………………cấp ngày …………………..

 5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………… tháng.

 6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

 1 –

 2 –

  …… ngày ……tháng ….. năm ……
Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: tphcm hơn nông thôn dịch tối thiểu