Thuế nhà đất là gì – Các loại thuế khi mua bán nhà

Thuế nhà đất là gì

 Thuế nhà đất là loại thuế gián thu, được áp dụng đối với nhà ở, đất nền, đất xây dựng công trình. Đối tượng nộp thuế là các cá nhân, tổ chức có quyền sử dụng, sở hữu đất.

 Đối với các công trình công cộng, phúc lợi xã hội hoặc từ thiện không thuộc tổ cá nhân, tổ chức sử dụng đất để kinh doanh, các công trình liên quan đến tâm linh, tôn giáo sẽ không bị tính thuế nhà đất.

 Qua đó, thuế nhà đất có thể được xem xét miễn giảm theo từng trường hợp cụ thể theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chi cục trưởng chi cục thuế.

Các loại thuế khi mua bán nhà

 Lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạ là lệ phí trước khi được cấp quyền sử dụng tài sản
Lệ phí trước bạ là lệ phí trước khi được cấp quyền sử dụng tài sản

 Lệ phí trước bạ là lệ phí dùng cho việc mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, áp dụng với những người nhận tài sản thông qua kê khai, nộp cho cơ quan thuế trước khi đưa tài sản vào sử dụng.

 Người nhận tài sản trong giao dịch bất động sản cần phải nộp lệ phí trước bạ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà đất.

 Thuế trước bạ được chia ra làm hai loại hình với đất và nhà ở:

 • Với đất, lệ phí trước bạ = Giá 1m2 tại Bảng giá đất x Diện tích x 0,5%
 • Với nhà ở, lệ phí trước bạ = (Giá 1m2 đất x Diện tích x Tỷ lệ % chất lượng còn lại) x 0,5%

 Hồ sơ khai lệ phí trước bạ được nộp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục đăng ký, nơi cấp giấy quyền sử dụng nhà, quyền sử dụng đất hoặc các tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai.

 Thuế thu nhập cá nhân

Đóng phí thu nhập cá nhân là nghĩa vụ của những người có thu nhập
Đóng phí thu nhập cá nhân là nghĩa vụ của những người có thu nhập

 Theo quy định của pháp luật, người có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân là người có thu nhập (người bán). Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp giao dịch, chuyển nhượng nhà đất, bên bán và bên mua có thể trao đổi để đưa ra thỏa thuận người đứng ra nộp loại thuế nhà đất này.

 Cách tính thuế nhà đất đối với người có thu nhập như sau:

 Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng x 2%

 Trong đó, giá chuyển nhượng là giá cả người mua và người bán đã thỏa thuận và được ghi rõ trong hợp đồng.

 Phí thẩm định hồ sơ

Phí thẩm định hồ sơ là khoản thu cho các cơ quan trực tiếp tiến hành thẩm định và cấp Giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà đất
Phí thẩm định hồ sơ là khoản thu cho các cơ quan trực tiếp tiến hành thẩm định và cấp Giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà đất

 Phi thẩm định hồ sơ được quy định trong khoản 1 Điều 5 Thông tư 250/2016/ TT-BTC như sau:

 • Đối với các đối tượng có nhu cầu thẩm định hồ sơ chuyển nhượng nhà đất, phí thẩm định là khoản thu khi đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất. Đây là khoản tiền nhằm bù đắp chi phí thẩm định hồ sơ, các điều kiện khác để Nhà nước cấp quyền sở hữu nhà đất, chuyển nhượng nhà đất.
 • Mức phí thẩm định hồ sơ do Hội đồng nhân dân từng tỉnh thành quy định.
 • Đối với việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trực tiếp tiến hành thẩm định trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà đất mới áp dụng đóng phí thẩm định hồ sơ.

Phụ cấp nhà ở có tính thuế tncn

 Để trả lời cho câu hỏi “Phụ cấp nhà ở có tính thuế thu nhập cá nhân không?” chúng ta căn cứ theo quy định tại Điều 11, Khoản 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tiết đ.1 điểm đ khoản 2 Điều 2,Thông tư 111/2013/TT-BTCnhư sau:

 “Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh(chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.”

 Ví dụ: Tháng 10/2018 Anh B là công nhân có thu nhập chịu thuế là 20.000.000 đồng. (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo). Công ty hỗ trợ tiền thuê nhà là 5.000.000 đồng.

 Ta có, 15% tổng thu  nhập chịu thuế là.

 15% x 20.000.000 = 3.000.000 (đồng).

 Như vậy:

 –  Số tiền tính vào thu nhập chịu thuế là 3.000.000 đồng.

 –  Số tiền được miễn thuế là: 5.000.000 – 3.000.000 = 2.000.000 đồng.

Nộp thuế thay cho chủ nhà

 Theo quy định trong  điều 4, thông tư 92/2015/TT-BTC quy định: Cá nhân cho thuê tài sản là cá nhân có phát sinh doanh thu từ cho thuê tài sản bao gồm: cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi không bao gồm dịch vụ lưu trú; cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ.

 – Tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê tài sản 100 triệu đồng/năm trở xuống thì cá nhân cho thuê nhà chỉ phải nộp thuế môn bài (1 triệu đồng/năm), không phải nộp thuế TNCN, cũng như thuế GTGT

 – Tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê tài sản 100 triệu đồng/năm trở lên thì cá nhân cho thuê nhà phải nộp thuế môn bài (1 triệu đồng/năm), thuế GTGT với tỷ lệ 5%, nộp thuế TNCN với tỷ lệ 5% trên doanh thu đã bao gồm thuế

 Như vậy: Người phải chịu các loại thuế khi phát sinh hoạt động cho thuê tài sản là chủ sở hữu tài sản, tuy nhiên trong hợp đồng cho thuê tài sản, hai bên có thể thỏa thuận để doanh nghiệp nộp thay cho chủ sở hữu tài sản. Thời hạn nộp tờ khai, cũng như nộp các khoản thuế khi có hoạt động cho thuê tài sản là trong vòng 10 ngày kể từ khi ký kết hợp đồng.

Chứng từ nộp thuế thay chủ nhà

 Để hợp lý hóa tiền thuế nộp hộ chủ nhà, doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ chứng từ sau:

 • Hợp đồng thuê nhà
 • Giấy chứng minh phô tô công chứng của cá nhân cho thuê nhà
 • Chứng từ thanh toán tiền: tiền mặt hay chuyển khoản đều hợp lệ
 • Chứng từ khấu trừ thuế là căn cứ để Công ty tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
 • Biên bản bàn giao nhà
 • Kê khai thuế cho thuê tài sản Mẫu 01/TTS (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015-TT/BTC)

 Chú ý: – Nếu trong hợp đồng thuê nhà không có thỏa thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho bên chủ nhà, khi đó, nghĩa vụ nộp thuế môn bài là của chủ nhà, nếu chủ nhà không nộp thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, còn doanh nghiệp chỉ cần chứng từ thanh toán và hợp đồng thuê nhà và hóa đơn để hợp lý hóa chi phí.

 – Nếu trong hợp đồng có thỏa thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho bên chủ nhà mà doanh nghiệp không nộp: doanh nghiệp sẽ không được đưa vào chi phí vì không có chứng từ nộp thuế thay cho chủ nhà kể cả trường hợp có hóa đơn hay không có hóa đơn.

 – Trường hợp doanh nghiệp có thoả thuận riêng về việc nộp hộ các khoản thuế nêu trên cho chủ nhà mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận: tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế GTGT, thuế TNCN, lệ phí môn bài) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.

  

  

  

  

  

  

 Tag: 2017 báo cáo 2018 2016 tự học hoàn đâu nhất xin hạch tuyển sổ đỏ đánh thứ 2015 mỹ lệnh 2012 lẻ sang duy 700