Tiểu sử ông Trần Sỹ Thanh

Tiểu sử ông Trần Sỹ Thanh

Ngày sinh: 16/3/1971

 Giới tính: Nam

 Quê quán: xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

 Dân tộc: Kinh

 Ngày vào Đảng: 3/6/1995

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính, kế toán

 Chức vụ:

– Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII

– Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước (từ 4/2021)

– Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: Khóa XIV

– Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 Quốc hội khóa XIV

– Đoàn ĐBQH: Lạng Sơn

– Tỷ lệ trúng cử: 68,90%

 Quốc hội khóa XV

– Đoàn ĐBQH: Lạng Sơn

– Tỷ lệ trúng cử: 80,06%

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

– 9/1991 – 3/1999 : Chuyên viên Thanh tra, Phòng Kế hoạch tổng hợp, chuyên viên Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

– 4/1999 – 12/2005 : Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tổng hợp; Phó Chánh Văn phòng; Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

– 1/2006 – 8/2008 : Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

– 9/2008 – 10/2010 : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

– 11/2010 – 4/2011 : Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng

– 5/2011 – 5/2012 : Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

– 6/2012 – 2/2015 : Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

– 2/2015 – 10/2015 : Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

– 10/2015 – 7/2016 : Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1/2016), được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

– 7/2016 – 12/2017 : Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Lạng Sơn

– 12/2017 – 12/2018 : Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Lạng Sơn

– 12/2018 – 8/2020 : Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (từ 1/2019), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

– 8/2020 – 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (1/2021), được bầu lại làm Ủy viên Trung ương Đảng

– 4/2021 – nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).

Nguồn: https://baucuquochoi.vn/nhan-su/tran-sy-thanh-1079.vnp

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag: trần sỹ ai là ông tiểu sử cháu sinh con nguyễn hùng