Tìm hiểu về các vấn đề xoay quanh thuế mua bán nhà đất

Giấy uỷ quyền của chủ nhà về việc khai và nộp thuế thay

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

GIẤY  UỶ QUYỀN

 

……………, tại ……………

Các bên dưới đây gồm:

BÊN A (BÊN UỶ QUYỀN):

Chủ hộ kinh doanh: ……………

Số CMND: …………… ngày cấp ……………, nơi cấp: ……………

Địa chỉ: ……………, ……………, ……………, ……………

Là đại diện pháp luật của Hộ kinh doanh: ……………

Mã số thuế: ……………

Địa chỉ: ……………, ……………, ……………, ……………

BÊN B (BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN):

Tổ chức: ……………

Mã số doanh nghiệp: ……………

Địa chỉ: ……………, ……………, ……………, ……………

 

Bằng Giấy ủy quyền này, Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện các công việc sau:

Điều 1: Công việc ủy quyền

Thay mặt Bên A làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện thủ tục kê khai và nộp thuế đối với việc cho thuê tài sản của Hộ kinh doanh 

Điều 2: Nghĩa vụ và trách nhiệm Bên A

1.  Tạo điều kiện về thời gian và cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan để bên B có thể hoàn thành tốt công việc tại điều 1 văn bản này.

2.  Thanh toán cho bên B những khoản phí và lệ phí phát sinh trong quá trình thực hiện công việc theo chứng từ.

Điều 3: Nghĩa vụ và trách nhiệm Bên B

1.  Thực hiện các phần công việc theo đúng chuyên môn, tiến độ và đảm bảo thực hiện đúng pháp luật về thuế, kế toán hiện hành.

2.  Ứng trước các phần phí, lệ phí phát sinh trong quá trình thực hiện công việc và được bên A thanh toán đầy đủ sau khi thực hiện xong công việc.

Điều 4: Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có thời hạn kể từ ngày ký cho tới khi Bên B thực hiện xong công việc nêu tại Điều 1 kể trên hoặc có văn bản thay thế.

Điều 5. Điều khoản cuối cùng

Giấy ủy quyền này gồm 02 (hai) trang và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Hai bên đã đọc, hiểu toàn bộ nội dung của Giấy ủy quyền này và cùng ký tên dưới đây.

BÊN A

 

 

 

 

……………

BÊN B

 

 

 

 

……………

Nộp thuế trước bạ nhà đất ở đâu

– Đối với địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thì nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện.

– Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện đối với nơi chưa thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Thời hạn nộp lệ phí

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của Cơ quan Thuế thì phải nộp lệ phí trước bạ.

Thuế tncn khi bán nhà

Bên bán: Phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng nhà đất với mức thuế suất 2 % giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất từng lần.

Bên mua: Phải đóng lệ phí trước bạ 0,5% giá trị ghi trong hợp đồng căn cứ theo Điều 7 nghị định 140/2016/NĐ-CP; lệ phí chứng thực căn cứ theo Điều 3 Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP; lệ phí địa chính.

Như vậy khi khai giá mua bán nhà thấp cả hai bên đều được lợi. Tuy nhiên việc khai giá quá thấp cũng chứa đựng nhiều rủi ro, bởi nếu bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện có thể bị truy thu thuế, xử phạt hành chính.

Cách tính thuế tncn khi chuyển nhượng nhà đất

Thuế TNCN được tính theo công thức sau:

Thuế TNCN = 2% x Giá chuyển nhượng

Thủ tục miễn thuế tncn khi bán nhà

Các bước cơ bản gồm có:

  • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, ký hợp đồng mua bán nhà dưới sự chứng kiến của công chứng viên.
  • Bước 2: Nộp hồ sơ ở Văn phòng đăng ký đất đai thành phố/tỉnh trực thuộc Sở tài nguyên môi trường.
  • Bước 3: Nộp thuế ở Chi cục Thuế quận nơi có nhà muốn bán và lấy giấy biên nhận.
  • Bước 4: Lấy kết quả (giấy chứng nhận)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag: đât lệnh năm 1992 2019 vat chung cư bao nhiêu 2017 cáo tphcm 2018 nghỉ gì mẫu đoan muối rượu cồn bình chánh chịu gtgt úc phụ 700 triệu đánh điện thoại bè trọ