Truyện cục cưng đến nhà

 Mẹ bệnh nặng nằm trên giường, còn ông bố nhẫn tâm chỉ muốn lợi dụng Kiều Minh Anh để trợ giúp cho sự nghiệp của ông ta.

 Mẹ kế lời ra tiếng vào, chị cô lại hạnh họe đủ điều, Kiều Minh Anh uống rượu mua say, lại bị anh rể đè lên thân!

 “Anh là anh rể của tôi, chúng ta không thể như vậy được!” Kiều Minh Anh phản kháng không thôi.

 “Tôi đúng là muốn để chúng ta có một mối quan hệ mạo hiểm như thế này đấy!”

 Đọc tại: https://utruyen.net/cuc-cung-den-nha-ba-oi-mo-cua-ra-21420.25391/

  

  

  

 Tag: cục cưng đến nhà ba ơi mở cửa truyện chương 1 game nuôi thú trong