Ứng dụng Home – Ngôi nhà online của bạn

 Ngôi nhà trực tuyến đã chuyển sang kỹ thuật số và giờ đây họ có khả năng khai thác trí tuệ nhân tạo để cung cấp nhiều dịch vụ được cá nhân hóa hơn.

 + Người dùng có thể thêm mới, xóa, sửa, thay đổi vị trí các website theo nhu cầu cá nhân

 + Hỗ trợ mở nhiều web site 1 lúc bằng cách ấn nào icon mở nhiều tab sau đó chọn các website cần mở và ấn vào icon mở nhiều tab một lần nữa

 + Người dùng có thể đăng nhập bằng các tài khoản sẵn có như Facebook, Gmail, Yahoo để lưu lại cấu hình đang sử dụng

 + Các link website được Bkav kiểm tra an toàn, giúp người dùng tránh truy cập nhầm vào các địa chỉ lừa đảo.

 Link download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bkav.home.vn&hl=vi&gl=US

  

  

  

  

  

 Tag: ngôi nhà online của bạn tải ngoi – vn ngôi nhà online của bạn – home.vn ngoi nhà online