Vì sao nói giun đất là bạn của nhà nông

Tại sao nói giun đất là bạn của nhà nông

Trả lời:

Nói giun đất là bạn của nhà nông vì trong quá trình đào hang, giun đất làm cho đất tơi xốp, tăng độ phì nhiêu cho đất; tiết chất nhầy làm mềm đất; phân giun có cấu trúc hạt tròn làm đất tăng dộ tơi xốp và thoáng khí.

 

Xem thêm chương trình bạn của nhà nông

Bạn của nhà nông vtv2

https://www.facebook.com/bancuanhanongvtv2/posts

Bạn nhà nông thvl

https://thvl.vn/tag/ban-nha-nong/

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag: trên 2016 2019