Phối hợp nhà trường với cộng đồng các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non

Phối hợp nhà trường với cộng đồng các tổ chức xã hội để giáo dục trẻ mầm non hình thức

 – Thứ nhất: Phối hợp thực hiện chương trình chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ: Tham gia tổ chức khám sức khỏe, theo dõi sức khỏe của trẻ theo định. Giáo viên và cha mẹ cùng chia sẻ, trao đổi kiến thức chăm sóc sức khỏe cho trẻ. Đóng góp các loại phí hỗ trợ giáo dục theo quy định của nhà trường.

 – Thứ hai: Phối hợp thực hiện chương trình giáo dục trẻ: Phụ huynh cùng tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, của nhóm/ lớp. Đồng thời, phụ huynh có thể tham gia vào các hoạt động thực hiện các nội dung giáo dục trẻ phù hợp với chương trình như: hoạt động trải nghiệm, tổ chức ngày Hội, lễ, tổ chức ngày sinh nhật cho trẻ… Ngoài ra, gia đình cũng cần phải trao đổi với giáo viên tại nhóm lớp những đặc điểm riêng của con mình như thói quen ăn uống, sức khỏe, cá tính… để giáo viên có biện pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp.

 – Thứ ba: Phụ huynh phối hợp kiểm tra đánh giá công tác chăm sóc – giáo dục trẻ của trường/ lớp mầm non: Các bậc phụ huynh theo dõi để phát hiện những tiến bộ, thay đổi, những biểu hiện bất thường… của trẻ diễn ra hằng ngày, trao đổi kịp thời để giáo viên có sự điều chỉnh trong nội dung và phương pháp chăm sóc – giáo dục trẻ. Tham gia đóng góp ý kiến với nhà trường về chương trình và phương pháp chăm sóc – giáo dục trẻ. Ngoài ra, phụ huynh còn có thể đóng góp ý kiến về các mặt khác nhau như: môi trường giáo dục, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi của nhóm/ lớp hay thái độ, tác phong, hành vi ứng xử của giáo viên và nhân viên trong trường với trẻ và phụ huynh.

 – Thứ tư: Nhà trường huy động gia đình cùng tham gia xây dựng cơ sở vật chất nhà trường: Nhà trường đã vận động các bậc phụ huynh tham gia lao động vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh, làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ. Góp phần cải tạo môi trường giáo dục của trường, lớp, ủng hộ các nguyên vật liệu cho trẻ thực hành…

 Để công tác tuyên truyền, phối hợp đạt được hiệu quả cao nhất, nhà trường, nhóm lớp đã phối hợp với gia đình thông qua các hình thức như: Thông qua bảng tuyên truyền tại nhóm lớp; Trao đổi trực tiếp với giáo viên tại nhóm lớp qua các giờ đón, trả trẻ hàng ngày; Họp phụ huynh định kì; Trao đổi qua nhóm Zalo của lớp hoặc theo dõi trên Website, Fanpage của nhà trường; Gọi điện trao đổi; Trao đổi qua sổ liên lạc của trẻ; Phối hợp tổ chức các ngày Hội, lễ cho trẻ; Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài phát thanh, Đài truyền hình…

  

  

  

  

  

 Tag: giữa bản cam kết ngôi thơ quận 7 thao lau triển 12 mái nhơn bé bình thạnh 425 bài tập ở tự kỷ ong 4 nước tân phú quốc tế kỳ diệu mơ ước mẫu học truyện 24-36 tháng chủ đề