Tiền Nhiều Để Làm Gì – Cu Thóc

 Lời Nhạc Chuông Tiền Nhiều Để Làm Gì (TikTok) – Cu Thóc

 Anh con đại gia, tiền thiếu chi ăn tiêu thả ga

 Đêm lên sàn bar, sáng về nhà làm vài ngụm trà

 Tiền đầy một thùng chẳng biết mang đi đâu mà tiêu

 Khi đi Rolls-Royce, lúc về nhà đi BMW

 Đẹp trai tài cao, em ơi em đi đâu em ơi

 Ngại lắm, sợ lắm

 Thôi tốt nhất là về nhà anh

 Nhà cao cửa lớn

 Xong hai ta thi nhau đu đưa

 Tuyệt đấy, được đấy

 Em lên xe chúng mình cùng đi

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: ba sẵn