Văn khấn giao thừa trong nhà

Khấn giao thừa trong nhà hay ngoài trời trước

 Theo đúng phong tục thì lễ cúng giao thừa phải làm hai lễ, một lễ cúng giao thừa trong nhà và một lễ cúng ngoài trời.

 Lễ ngoài trời phải làm trước nhằm “nghênh tân, tiễn cửu”, tức là đón quan hành khiển mới, tiễn quan hành khiển cũ.

Văn khấn giao thừa ngoài trời

 Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

 Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

 Con kính lạy Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

 Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần

 Con kính lạy ngài Cựu niên Đương cai Hành khiển

 Con kính lạy ngài đương niên Thiên quan: Cự Tào Phán quan

 Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Táo quân,chư vị Tôn thần.

 Nay là phút Giao thừa năm Tân Sửu

 Chúng con là ………………………….

 Ngụ tại ……………………

 Nhân phút thiêng liêng giao thừa vừa tới năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khai thái, vạn tượng canh tân. Nay ngài Thái Tuế tôn thần trên vâng lệnh Thượng đế giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều cửa khuyết, lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc.

 Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật nghi lễ cung trần, dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn thần, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

 Chúng con kính mời các ngài giá lâm trước án, thụ hưởng lễ vật.

 Phù hộ độ trì cho tín chủ chúng con được minh niên khang thái, vạn Sự cát tường. Bốn mùa tám tiết được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng, bách sự hanh thông , ngày ngày được hưởng ơn Trời, Phật, chư vị Tôn thần.

 Cúi xin chín phương Trời mười phương chư Phật cùng Chư vị tôn thần chứng giám, phù hộ độ trì.

 Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn giao thừa trong nhà

 Kính lạy:

 – HOÀNG THIÊN, HẬU THỔ, CHƯ VỊ TÔN THẦN

 – LONG MẠCH, TÁO QUÂN, CHƯ VỊ TÔN THẦN

 – CÁC CỤ TỔ TIÊN NỘI-NGOẠI CHƯ VỊ TIÊN LINH

 Nay phút giao thừa giữa năm Tân Sửu với năm ……

 Chúng con là: ………………………………Tuổi……………

 Hiện cư ngụ tại: T.P (Tỉnh):…………………Quận (Huyện):………………………….

 Phường (Xã):……………..Khu phố (Thôn):……………Xứ đất:……………

 (Hoặc: Số nhà :……… Đường:………… Khu phố :……….Phường :…………..

 Quận :………….Tp:………………….)

 Phút giao thừa vừa tới, nay theo vận luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên đán, chúng con thành tâm, tu biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dàng Phật- Thánh, dâng hiến tôn Thần, tiến cúng Tổ tiên, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

 Chúng con kính mời:

 Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Hỷ Thần, Phúc đức chính Thần, ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, các ngài bản gia Táo phủ Thần quân và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lể vật.

 Con lại kính mời, các cụ tiên linh, Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, Cô di tỷ muội, nội tộc, ngoại tộc, chư vị hương linh, cúi xin giáng phó linh sàng hâm hưởng lễ vật. Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo thụ mộc ở trong đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

 Nguyện cho chúng con, tân niên khang thái, ngày đêm tốt lành, thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long, thịnh vượng. Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

 Phục duy cẩn cáo!

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: thưa 2021 bài nôm vái 2020 2019 2017 kỷ hợi van khan thua tất thắp