Hợp thức hóa nhà đất là gì – Thủ tục hợp thức hóa nhà đất

Hợp thức hóa nhà đất là gì

 Hợp thức hóa nhà đất là chứng thực thực sự tồn tại cũng như quyền sở hữu tài sản nhà đất thông qua các văn bản pháp luật và được pháp luật quy định và bảo vệ

Thủ tục hợp thức hóa nhà đất

 Bước 1 : Lập hồ sơ đo vẽ NHÀ ĐẤT cụ thể.

 Lập hồ sơ đo vẽ nhà đất tại các công ty đo vẽ nhà đất hoặc trung tâm đo đạt bản đồ tại thuộc Sở Tài Nguyên Và Môi Trường.

 Bước 2 : Xin/mua các giấy tờ có liên quan tại cơ quan có thẩm quyền.

 • Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Các loại giấy tờ để khai lệ phí trước bạ nhà – đất;
 • Các loại giấy tờ để khai thuế sử dụng đất;
 • Đơn xin nợ thuế ( nếu muốn làm thủ tục nợ thuế )

 Bước 3: Nộp hồ sơ xin hợp thức hóa nhà đất, cấp giấy chứng nhận QSDĐ tại phường/xã

 • Chứng cam kết tại phường
 • Chứng cam kết có mấy căn nhà
 • Chứng đơn nợ thuế (nếu làm nợ thuế)

 Bước 4 : Nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận tại UBND Quận

 • Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu,…;
 • Hợp đồng, giấy tờ viết tay liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các bên;
 • Giấy tờ liên quan chứng minh diễn biến, quá trình xây dựng và sử dụng nhà đất;
 • Bản vẽ tổng thể mảnh đất và thiết kế nhà ở;
 • Giấy tờ thể hiện việc thực hiện nghĩa vụ tài chính từ trước đến nay;
 • Một số giấy tờ khác theo quy định.

 Thời Gian Cấp Giấy Chứng Nhận Nhà Đất Tổng cộng 101 ngày.

 Bước 5 : Thuế/Phí phải đóng có liên quan đến cấp giấy chứng nhận

 Lệ Phí Cấp Giấy Chứng Nhận Nhà Đất

 • Lệ phí cấp giây chứng nhận mới : 100 ngàn
 • Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận : 50 ngàn

  

  

  

  

  

 Tag: dịch