Lời bài hát Cát Bụi Cuộc Đời

Lời bài hát Cát Bụi Cuộc Đời

 Này bạn thân ơi số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian

 Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó

 Mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đôi tay trắng.

 Đời là phù du ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau

 Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có

 Không ganh ghét hận thù

 Chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua.

 [ĐK:]

 Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi

 Sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn

 Đời như thoáng mơ được mất ta đâu ngờ

 Hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu.

 Cuộc đời là bao hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim

 Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế

 Không lo lắng ưu buồn, chẳng nuối tiếc muộn phiền

 Chuyện thế sự nơi trần ai.

Bài hát Cát Bụi Cuộc Đời

 

Cát Bụi Cuộc Đời karaoke

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: dẫu tàn vẫn cứ ngỡ thật nên bật đến bây karaoke nhạc ca mp3 nếu dat vo