Nhà em treo ảnh bác Hồ

Nhà em treo ảnh bác Hồ

 Nhà em treo ảnh bác Hồ
Bên trên là một lá cờ đỏ tươi
Ngày ngày bác vẫn mỉm cười
Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà
Ngoài sân có mấy con gà
Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi
Em nghe như Bác dạy lời
“Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa
Trồng rau, quét bếp đuổi gà
Thấy tàu bay Mĩ nhớ ra hầm ngồi”
Bác lo bao việc trên đời
Ngày ngày Bác vẫn tươi cười với em

 Ảnh Bác | Trần Đăng Khoa

  

  

  

  

  

  

 Tag: ở nghệ an của bài thơ lưu niệm ngoại cảm bích hằng nói chuyện