Tiểu sử đại biểu quốc hội – Trần Đình Thu

 Họ và tên: Trần Đình Thu

 Tên thường gọi: Trần Đình Thu

 Ngày sinh: 19/08/1959

 Giới tính: Nam

 Dân tộc: Kinh

 Tôn giáo: Không

 Quê quán: Xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

 Trình độ học vấn: Đại học

 Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân An ninh

 Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

 Nơi làm việc: Công an tỉnh Gia Lai

 Ngày vào đảng: 04/07/1984

 Nơi ứng cử: Gia Lai

 Đại biểu Quốc hội khoá:

 Đại biểu chuyên trách: Không

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: trần là ai facebook