Tre giữ làng giữ nước giữ mái nhà tranh giữ đồng lúa chín

Xác định thành phần chính của câu : “Tre giữ làng , giữ nước , giữ mái nhà tranh , giữ đồng lúa chín.”

Tác giả: Thép Mới

Tre là chủ ngữ.

giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín là vị ngữ

Tre thủy chung, ngay thẳng, can đảm, giản dị….tre không chỉ là người bạn đồng hành gắn bó thân thiết với con người mà còn là một trợ thủ đắc lực giúp con người rất nhiều việc khác nhau trong cuộc sống.

– Phép tu từ: Nhân hóa (Tre xung phong, giữ làng, giữ nước, hi sinh..)

– Tác dụng: Nhờ có phép nhân hóa mà hình ảnh cây tre trở nên sống động, gần gũi với con người.

 

 

 

 

 

 

Tag: Tre giữ làng giữ nước giữ mái nhà tranh giữ đồng lúa chín